ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოკლე ისტორიული მიმოხილვა

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს უძველეს წინაპრად მიიჩნევენ ძველ ათენში არსებულ დიკასტერიას, იგივე ჰეილეიას. დიკასტერია ერქვა მთავარ სასამართლო…

10 რამ, რაც ყველა იურისტმა უნდა იცოდეს

1. საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. 2. კოდექსი არის ერთგვაროვანი საზოგადოებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელ სამართლებრივ ნორმათა სისტემატიზებული…