რატომ უწოდეს სასამართლო მედიცინას – “ბინძური მეცნიერება”?

1859 წელს ლონდონის ცენტრალურმა სასამართლომ განიხილა დოქტორ თომას სმეტერსტის საქმე.მას ბრალი ედებოდა საყვარელი ქალის – იზაბელა…

პროსკრიპციის ისტორიიდან

ლუციუს კორნელიუს სულა ფელიქსი (ძვ.წ.აღ-ით 138-78 წლები) „კრეატიული” იდეებით გამორჩეულ რომის დიქტატორს წარმოადგენდა. მის ერთ-ერთ „კრეატიულ…

კანიბალიზმი კენჭისყრით – რეჯინა დადლის და სტივენსის წინააღმდეგ

1883 წელს ინგლისური იახტა “Mignonette” შეიძინა ავტრალიელმა ადვოკატმა ჯონ ჰენრი ვონთმა. იახტა არ იყო განკუთვნილი შორეული…

ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა

ოჯახში ძალადობის საკითხი საქართველოში დიდი პრობლემაა, რაც სხვადასხვა ფორმით ვლინდება და მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას სახელმწიფოს, არასამთავრობო…

მოძალადის რეაბილიტაცია და დახმარება

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა მოითხოვს მრავალმხრივ მიდგომას, რომელიც მოიცავს მოძალადეთა რეაბილიტაციას და მსხვერპლთა დაცვას. მოძალადე პირთა…

ოჯახში ძალადობის გამომწვევი მიზეზები

ოჯახში ძალადობის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანი და კომპლექსურია. ხშირად, ეს მიზეზები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია, რის შედეგადაც ოჯახში…

აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირთა სამკურნალოდ რეკომენდაციები

საქართველომ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირთა სამკურნალოდ უნდა მიიღოს კომპლექსური ზომები, რომლებიც მოიცავს პრევენციას, მკურნალობას და სარეაბილიტაციო…

ნარკომანიასთან ბრძოლა საქართველოში

ნარკომანიასთან ბრძოლა საქართველოში რეგულირდება რამდენიმე საკანონმდებლო აქტითა და სამთავრობო პროგრამით, რომლებიც მიზნად ისახავს როგორც ნარკოტიკების მოხმარების…

კიბერ თაღლითობის გავრცელებული ტიპები და მათი პრევენცია

კიბერ თაღლითობა (cyber fraud) არის დანაშაული, რომელიც მოიცავს კომპიუტერებისა და ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენებას თაღლითობის ან უკანონო…

მსხვერპლი ქალის სინდრომი

წარმოადგენს ქალის სპეციფიკურ მდგომარეობას, რომელიც თავს იჩენს პარტნიორი მამაკაცის მხრიდან, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის განხორციელებისას, გახანგრძლივებული…

ოჯახში ძალადობის ფორმები და მისი პრევენცია

  „ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და…

ოჯახური დანაშაულის ლატენტური (გამოუმჟღავნებელი, ფარული) ბუნება და მისი მოკლე ანალიზი

ოჯახში ძალადობა მსოფლიოს არაერთი ქვეყნისთვის ყველაზე მეტად გავრცელებული დანაშაულის კატეგორიაა, რომლის წინააღმდეგ საბრძოლველადაც სახელმწიფოები მიისწრაფვიან, ისინი…