ოჯახური დანაშაულის ლატენტური (გამოუმჟღავნებელი, ფარული) ბუნება და მისი მოკლე ანალიზი

ოჯახში ძალადობა მსოფლიოს არაერთი ქვეყნისთვის ყველაზე მეტად გავრცელებული დანაშაულის კატეგორიაა, რომლის წინააღმდეგ საბრძოლველადაც სახელმწიფოები მიისწრაფვიან, ისინი…

სისხლის სამართლის 20 ტესტი (საპროცესო)

ჩვენს ვებგვერდზე დავამატეთ ახალი სისხლის სამართლის ტესტები, წარმატებებს გისურვებთ. ბექა ვირსალაძეიურისტი / ვებგვერდის ადმინისტრატორი. lawhub.ge

სისხლის სამართლის ტესტები

Lawhub – ის  და Traning center – Georgian Law Association – ის თანამშრომლობით გთავაზობთ სიახლე. მუშაობს…

განრიდება, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი

  განრიდება სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმია, რომელიც დანაშაულის ჩამდენი არასრულწლოვნის, 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირის მიერ…

სისხლის სამართლის ტესტები

Lawhub (შენი სამართლის სივრცე) – გთავაზობთ სიახლეს. ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში, რაიმე ხარვეზის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:…

უდანაშაულობის პრეზუმფცია – ადამიანის უფლებათა დაცვის ფუნდამენტი

უდანაშაულობის პრეზუმფცია სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელიც ბრალდებულის ინტერესების დაცვას ემსახურება. მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს…

საქართველოს პროკურატურა

პროკურატურის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა საქართველოს სამართლებრივი კულტურის განვითარების განმავლობაში, თითოეულ ეტაპზე პროკურატურასა და შესაბამისად, პროკურორს, მნიშვნელოვანი…

განმეორებით მსჯავრდების აკრძალვა – NE BIS IN IDEM

პირს განმეორებით დასჯისგან ან გასამართლებისგან იცავს Ne bis in idem (non bis in idem -კონტინენტური სამართლის…

მტკიცებულებათა დასაშვებობა – მოწამლული ხის ნაყოფის დოქტრინა (fruit of the poisonous tree doctrine)

„მოწამლული ხის ნაყოფის“ დოქტრინას და პრინციპს ამერიკის სამოსამართლეო სამართალში ჩაეყარა საფუძველი. დოქტრინა – fruit of the…

უპოვარის ქურდობა ქურდობა არ არის

იტალიის უზენაესმა სასამართლომ უკრაინელი უსახლკარო რომან ოსტრიაკოვი, რომელმაც სუპერმარკეტიდან 4.07ევროს ღირებულების ყველი და ძეხვი მოიპარა, გაამართლა.…

ევთანაზია ქართულ კანონმდებლობაში

      ადამიანი მისი ფიზიკური აღნაგობის მიხედვით არ ფასდება. მისი ცხოვრება შედგება როგორც ბიოლოგიური პროცესებისაგან,…

ჩხრეკა და ამოღება

ჩხრეკა-ამოღება ის საგამოძიებო მოქმედებაა, როცა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მხრიდან თვითნებობის რისკი ყველაზე მაღალია. ეს განპირობებულია იმ…