ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა N1

Lawhub – ის  და Traning center – Georgian Law Association – ის თანამშრომლობით გთავაზობთ სიახლეს ტესტის…