ოჯახში ძალადობის ფორმები და მისი პრევენცია

  „ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და…

კროსვორდი

ილია ბოჭორიშვილივებგვერდის ადმინისტრატორი. lawhub.ge

ტესტების კრებული

შეიქმნა Facebook – ის ჯგუფი, სადაც დაიდება სხვადასხვა სიახლეები. გადადით ლინკზე და მოიწვიეთ თქვენი მეგობრები. ყოველდღიურად…

საქართველომ Meta-ს გასული წლის 6 თვეში ანგარიშებზე ინფორმაცია 47-ჯერ სთხოვა

2023 წლის პირველ 6 თვეში საქართველოს მთავრობამ Meta-ს მომხმარებელთა პერსონალური ანგარიშების შესახებ 47 თხოვნით, ჯამში 149…

ახალი პენიტენციური კოდექსი ძალაში შევიდა

2024 წლის 1-ელი იანვრიდან “პენიტენციური კოდექსი“ ამოქმედდა, რომლის საფუძველზეც ბრალდებულს ხანგრძლივი პაემნის უფლება ენიჭება. მას აგრეთვე…

უფრთხილდი ფიშინგს.

რა არის ფიშინგი? ფიშინგი არის კიბერთაღლითობის გავრცელებული ფორმა, რომლის მიზანია მსხვერპლს მოტყუების გზით მოპაროს სენსიტიური ინფორმაცია…

შვილად აყვანა/მინდობით აღზრდა, საერთაშორისო გაშვილება და მათი შემდგომი კონტროლი

შვილად აყვანა ქართული საოჯახო სამართლის ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტია, რომელიც დღემდე ვითარდება და იხვეწება. შვილად აყვანის სამართლებრივი…

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება კორუფციის წინაღმდეგ ბრძოლას. კორუფცია ხელყოფს საჯარო სექტორის გამართულ ფუნქციონირებას, ასუსტებს…

გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)

გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი) წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურულ დანაყოფს, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს შიდაუწყებრივ…

ოჯახური ძალადობის ფორმები

ოჯახური ძალადობა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა. საადვოკატო ბიურო  „OK&CG“-ის იურისტებს ხშირად მიმართავენ აღნიშნული…

სიკვდილმისჯილთა სიტყვები

1. ელიაჰუ ბეით-ცური (1922-1945 წლები) – წარმოადგენდა ებრაული იატაკქვეშა მოძრაობის “ლეხი”-ს (ისრაელის თვისუფლებისათვის მებრძოლები) ერთ-ერთ აქტივისტს, რომელმაც მონაწილეობა…