საჯარო და კერძო სამართლის გამიჯვნა

საჯარო და კერძო სამართლის გამიჯვნა კონტინენტური ევროპის სამართალი, რომელსაც ქართული სამართალიც განეკუთვნება, სამართალს ორ ნაწილად ჰყოფს:…

ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა

თანამედროვე სახელმწიფოში ადმინისტრაციული ორგანოს, როგორც სახელისუფლებო ძალაუფლების მატარებელი სუბიექტის, მოვალეობაა საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების იმგვარად განხორციელება, რომ…

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის ტესტები

Lawhub (შენი სამართლის სივრცე) – გთავაზობთ სიახლეს. ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში, რაიმე ხარვეზის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:…