ბელგიური სასამართლო

დასავლეთ ევროპაში განთავსებულ ბელგიის სამეფოში, ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც ადმინისტრაციულ ხელისუფლებას არ ექვემდებარება – სასამართლოა. შედეგად, ბელგიური…