ადრეული პერიოდების “რუსული იურიდიული სამართალი”

რუსეთის იმპერიაში როგორც ცნობილია,რუსეთის იმპერატორის – პეტრე I-ის მმართველობის ჟამს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სიკვდილით ისჯებოდა 122…