ხშირად დასმული კითხვები

როგორ მივმართოთ სასამართლოს? ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. სასამართლოსთვის მომართვა…