შოტლანდიური მართლმსაჯულება

შოტლანდიის მართლმსაჯულების სისტემა რამდენიმე უცნაურობით არის გამორჩეული. ერთ-ერთი უცნაურობა მდგომარეობს იმაში, რომ აღნიშნული ქვეყნის სასამართლოს სხვა…