ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო

ინფორმაცია ნაფიც მსაჯულთა შესახებ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტია. კანონის…