ჩხრეკა და ამოღება

ჩხრეკა-ამოღება ის საგამოძიებო მოქმედებაა, როცა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მხრიდან თვითნებობის რისკი ყველაზე მაღალია. ეს განპირობებულია იმ…