რა უნდა იცოდე სამსახურიდან გათავისუფლების დროს…

დამსაქმებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებით გაგაფრთხილოთ ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე და შრომითი ხელშეკრულების…

ხშირად დასმული კითხვები

როგორ მივმართოთ სასამართლოს? ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. სასამართლოსთვის მომართვა…

სასამართლოს მეგობარი

სისხლის სამართლის პროცესში არის დაინტერესებული პირი, რომელიც არ წარმოადგენს → მხარეს განსახილველ სისხლის სამართლის საქმეში, მაგრამ…

შეგაჩერა პოლიციამ ? იცოდე შენი უფლება

რა შემთხვევაში აქვს პოლიციელს მოქალაქის შეჩერების უფლება?  პირის შეჩერება პოლიციელის მიერ შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს…

რა უნდა იცოდე მეზობელთან ურთიერთობისას

  1. მეზობელი მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრენი, გარდა კანონით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობებისა, ვალდებულნი არიან…

სასამართლოში ქცევის ეტიკეტი – ძირითადი წესები

სასამართლოში ქცევის ეტიკეტი – ძირითადი წესები 1. სასამართლოში წასვლისას ეცადეთ ჩაიცვათ აკადემიურად;2. არ დაიგვიანოთ სასამართლო სხდომაზე;3.…