ევთანაზია ქართულ კანონმდებლობაში

      ადამიანი მისი ფიზიკური აღნაგობის მიხედვით არ ფასდება. მისი ცხოვრება შედგება როგორც ბიოლოგიური პროცესებისაგან,…