გარიგება – პანდექტური სისტემის წარმოშობა

ცნებები გარიგება პირველად მე-18 საუკუნეში წარმოიშვა. მართალია, რომის სამართალი იცნობდა გარიგების თითქმის ყველა ტიპს, რომელიც აისახა…