ჯონათან ჯოზეფ ჯეიმზი – გენიალური არასრულწლოვანი ჰაკერი

ჯონათან ჯოზეფ ჯეიმზი – დაიბადა 1983 წლის 12 დეკემბერს, მაიამის შტატში (ამერიკის შეერთებული შტატები). იგი წარმოადგენდა…

შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის – 40 ტესტი

Lawhub (შენი სამართლის სივრცე) – გთავაზობთ სიახლეს. ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში, რაიმე ხარვეზის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:…

სამოქალაქო გადაზიდვა, მისი სახეები და სამართლებრივი რეგულირება

სტატია ეხება სამოქალაქო-სამართლებრივი ურთიერთობის ერთ-ერთ სახეს გადაზიდვა-გადაყვანას, მის სპეციფიკასა და სამართლებრივ რეგულირებას. გადაზიდვა-გადაყვანის სამართლებრივი ურთიერთობები რეგულირდება…

შვილად აყვანა/მინდობით აღზრდა, საერთაშორისო გაშვილება და მათი შემდგომი კონტროლი

შვილად აყვანა ქართული საოჯახო სამართლის ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტია, რომელიც დღემდე ვითარდება და იხვეწება. შვილად აყვანის სამართლებრივი…

რა უნდა იცოდე სამსახურიდან გათავისუფლების დროს…

დამსაქმებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებით გაგაფრთხილოთ ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე და შრომითი ხელშეკრულების…

ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა

თანამედროვე სახელმწიფოში ადმინისტრაციული ორგანოს, როგორც სახელისუფლებო ძალაუფლების მატარებელი სუბიექტის, მოვალეობაა საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების იმგვარად განხორციელება, რომ…

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის ტესტები

Lawhub (შენი სამართლის სივრცე) – გთავაზობთ სიახლეს. ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში, რაიმე ხარვეზის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:…

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

 დღევანდელ საქართველოში ზოგადად ქონებისა თუ ბიზნესის რეგისტრაციის ფუნქციებს იუსტიციის სამინისტროს  დაქვემდებარებული სტრუქტურა – საჯარო რეესტრის ეროვნული…

აკაკი წერეთელი და ქმედითი მონანიება

აკაკის ერთხელ თემობაში ჯიბგირი მიეპარა და ჩუმად ხელი ჩაუყო ჯიბეში, სადაც ნაწერი ქაღალდების მეტი არა იყო…

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა

ანტიკორუფციული /კორუფციის საწინააღმდეგო ზომები მოიცავს სამ ძირითად განზომილებას. ესენია: კეთილსინდისიერება გამჭვირვალობა ანგარიშვალდებულება თავდაცვის სექტორში კეთილსინდისიერების დამკვიდრების…

დისციპლინური პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელი ძირითადი პრინციპები

საჯარო სამსახურში საქმიანობა გულისხმობს საჯარო მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი ფუნქციებისა და საჯარო სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაკისრებული…

ყაზახეთში საქართველოს 24 მოქალაქე დააკავეს

ყაზახეთის დედაქალაქში, ქოლ-ცენტრების თაღლითური სქემის საქმეზე, საქართველოს 24 მოქალაქე დააკავეს. „ამ პირებმა ფარმაცევტული კომპანია „Health Time“-ის…

Lawhub.ge