სისხლის სამართლის ტესტები

Lawhub (შენი სამართლის სივრცე) – გთავაზობთ სიახლეს. ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში, რაიმე ხარვეზის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:…

უდანაშაულობის პრეზუმფცია – ადამიანის უფლებათა დაცვის ფუნდამენტი

უდანაშაულობის პრეზუმფცია სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელიც ბრალდებულის ინტერესების დაცვას ემსახურება. მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს…

სისხლის სამართლის ტესტები

Lawhub – ის  და Traning center – Georgian Law Association – ის თანამშრომლობით გთავაზობთ სიახლე. მუშაობს…

საქართველოს პროკურატურა

პროკურატურის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა საქართველოს სამართლებრივი კულტურის განვითარების განმავლობაში, თითოეულ ეტაპზე პროკურატურასა და შესაბამისად, პროკურორს, მნიშვნელოვანი…

განმეორებით მსჯავრდების აკრძალვა – NE BIS IN IDEM

პირს განმეორებით დასჯისგან ან გასამართლებისგან იცავს Ne bis in idem (non bis in idem -კონტინენტური სამართლის…

მტკიცებულებათა დასაშვებობა – მოწამლული ხის ნაყოფის დოქტრინა (fruit of the poisonous tree doctrine)

„მოწამლული ხის ნაყოფის“ დოქტრინას და პრინციპს ამერიკის სამოსამართლეო სამართალში ჩაეყარა საფუძველი. დოქტრინა – fruit of the…

უპოვარის ქურდობა ქურდობა არ არის

იტალიის უზენაესმა სასამართლომ უკრაინელი უსახლკარო რომან ოსტრიაკოვი, რომელმაც სუპერმარკეტიდან 4.07ევროს ღირებულების ყველი და ძეხვი მოიპარა, გაამართლა.…

ევთანაზია ქართულ კანონმდებლობაში

      ადამიანი მისი ფიზიკური აღნაგობის მიხედვით არ ფასდება. მისი ცხოვრება შედგება როგორც ბიოლოგიური პროცესებისაგან,…

ჩხრეკა და ამოღება

ჩხრეკა-ამოღება ის საგამოძიებო მოქმედებაა, როცა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მხრიდან თვითნებობის რისკი ყველაზე მაღალია. ეს განპირობებულია იმ…

სასამართლოს მეგობარი

სისხლის სამართლის პროცესში არის დაინტერესებული პირი, რომელიც არ წარმოადგენს → მხარეს განსახილველ სისხლის სამართლის საქმეში, მაგრამ…

Lawhub.ge