ჰარი ჯექსონი

მსოფლიო კრიმინალისტიკის ისტორიაში პირველი ადამიანი,რომელიც თითის ანაბეჭდებით იქნა ამოცნობილი და დაკავებული, ინგლისელი მუშა – ჰარი ჯექსონი…

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

 დღევანდელ საქართველოში ზოგადად ქონებისა თუ ბიზნესის რეგისტრაციის ფუნქციებს იუსტიციის სამინისტროს  დაქვემდებარებული სტრუქტურა – საჯარო რეესტრის ეროვნული…

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა

ანტიკორუფციული /კორუფციის საწინააღმდეგო ზომები მოიცავს სამ ძირითად განზომილებას. ესენია: კეთილსინდისიერება გამჭვირვალობა ანგარიშვალდებულება თავდაცვის სექტორში კეთილსინდისიერების დამკვიდრების…

დისციპლინური პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელი ძირითადი პრინციპები

საჯარო სამსახურში საქმიანობა გულისხმობს საჯარო მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი ფუნქციებისა და საჯარო სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაკისრებული…

ყაზახეთში საქართველოს 24 მოქალაქე დააკავეს

ყაზახეთის დედაქალაქში, ქოლ-ცენტრების თაღლითური სქემის საქმეზე, საქართველოს 24 მოქალაქე დააკავეს. „ამ პირებმა ფარმაცევტული კომპანია „Health Time“-ის…

როგორ გასცემს მშობელი უნებლიედ ბავშვის პირად მონაცემებს?

ერთი შე­ხედ­ვით, თით­ქოს ცუდი არა­ფე­რია იმა­ში, თუ ჩვე­ნი ახალ­შო­ბი­ლის ან არას­რულ­წლო­ვა­ნი შვი­ლის ფო­ტო­სუ­რა­თებ­სა და მათ შე­სა­ხებ…

უდანაშაულობის პრეზუმფცია – ადამიანის უფლებათა დაცვის ფუნდამენტი

უდანაშაულობის პრეზუმფცია სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელიც ბრალდებულის ინტერესების დაცვას ემსახურება. მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს…

ხშირად დასმული კითხვები

როგორ მივმართოთ სასამართლოს? ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. სასამართლოსთვის მომართვა…

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო

ინფორმაცია ნაფიც მსაჯულთა შესახებ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტია. კანონის…

პატრული

განხორციელებული სიახლეები: შემუშავდა საქართველოს პოლიციის შესახებ კანონპროექტი: “პოლიციის შესახებ” საქართველოს მოქმედი კანონი მიღებულია 1993 წელს და წარმოადგენს…

ოჯახში ძალადობა

ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და გავრცელებული ძალადობის ფორმაა. იგი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს და საზოგადოების…

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) განიხილება, როგორც მონობის თანამედროვე, სახეშეცვლილი ფორმა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431 მუხლის მიხედვით, აღნიშნული დანაშაული…

Lawhub.ge